Cây xanh nhân tạo

Sắp xếp:

Bình hoa SAU875

1.645.000₫
2.350.000₫
Sale

Cây oliu

4.361.000₫
6.230.000₫
Sale
Sale

Cây cau 120 (Giá cây không chậu)

1.071.000₫
1.530.000₫
Sale

CÂY BÀNG SING KN135

2.565.500₫
3.665.000₫
Sale

BỒN CÂY SAU808

2.975.000₫
4.250.000₫
Sale

Cây xanh SAU727

1.806.000₫
2.580.000₫
Sale

Cây oliu THUY142

1.386.000₫
1.980.000₫
Sale

Cây đinh lăng lá tròn NH107

836.500₫
1.195.000₫
Sale

Cây đinh lăng lá tròn NH113

346.500₫
495.000₫
Sale

Cây tía tô cảnh NGA32

276.500₫
395.000₫
Sale

Bình hoa SAU747

1.249.500₫
1.785.000₫
Sale

Bồn hoa SAU715

1.246.000₫
1.780.000₫
Sale

Bình hoa KN66

556.500₫
795.000₫
Sale

Cây cỏ

1.386.000₫
1.980.000₫
Sale

Cây cỏ

1.015.000₫
1.450.000₫
Sale

Cây cỏ

1.351.000₫
1.930.000₫
Sale

Cây Aloe Vera (Cây Lô Hội)

556.500₫
795.000₫
Sale
 

Sale

Không sẵn có

Hết hàng